Великолепните правила за възпитание на Мария Монтесори

Промяната на света започва от промяната на нас самите. И ако сме вече попораснали има как да дадем повече шанс за бъдещето, като се грижим нашите деца да бъдат възпитани по един по-хармоничен и балансиран начин. Тук на помощ се идват правилата за възпитание фромулирани от Мария Монтесори преди повече от 120 години.

Тези правила са кратки, ясни и същевременно изпълнени с дълбока мъдрост. Прочитайте си ги често, така ще можете да дадете най-доброто от себе си на своите деца ( а и не само на тях)

Ето и самите правила на Мария Монтесори:

 1. Децата се учат от това, което ги заобикаля.
 2.  Ако детето често е критикувано, то се учи да съди другите
 3. Ако често хвалите детето си – то се научава да цени себе и и другите.
 4. Ако пред детето се демонстрира враждебност то се учи да се бие.
 5. Ако сте честни с детето си – то се учи на честност и справедливост.
 6. Ако често се присмиват на детето – то ще израсне срамежливо и свито.
 7. Ако едно дете живее с чувството за сигурност и безопасност – то се учи да има вяра в другите.

  Не пропускайте моментите с децата си, те няма да се повторят

  Работата ще почака, докато покажеш на детето си дъгата, но дъгата няма да почака да си свършиш работата – П
 8. Ако едно дете е унижавано – то се учи да изпитва чувство за вина.
 9. Ако детето среща одобрение – то се научава да цени себе си.
 10. Ако сте снизходителни към детето – то се учи на търпение.
 11. Ако насърчавате детето то придобива увереност
 12. Ако едно дете живее в атмосфера на приятелство и се чувства необходимо – то се научава как да открива любовта.
 13. Не говорете лошо за детето дори и в негово отсъствие.
 14. Съсредоточете се да развиете доброто в детето и в крайна сметка няма да остане място за лошо.
 15. Винаги слушайте внимателно какво говорят и ви питат децата ви и винаги им отговаряйте.
 16. Уважавайте детето, дори когато греши, грешките са поправими – не е важно дали ще бъдат поправени веднага или след време.
 17. Бъдете готови да помогнете на детето, което е в търсене на нещо и да бъдете незабележими за детето, което е намерило всичко.
 18. Помагайте на детето да усвоява знания. Правете това като изпълвате обкръжаващата среда с грижа, сдържаност, тишина и любов..
 19. Във възпитанието на детето винаги се придържайте към добрите обноски, предлагайте на детето най-доброто на което сте способни към всеки един момент.

Прочетете също: 11 неща, на които всеки баща трябва да научи сина си

Кратко описание на метода на Мария Монтесори:

Мария Монтесори смята, че детето преминава през два ембрионални периода: първият, когато се заражда физическото му тяло и вторият, когато се формира психиката му. По време на този процес детето придобива човешки способности, разум и езикови навици и не трябва да му се пречи. Единственият му стремеж е да се развива. Монтесори открива механизъм, с помощта на който детето само формира себе си и тя нарича този механизъм „попиващ (абсорбиращ) ум”.

Детето несъзнателно избира от обкръжаващата го среда това, което му помага да се развива.

Така сред множеството звуци от обкръжението му, то безпогрешно избира и усвоява човешка реч, а дори и родния език на родителите си. Точно това са звуците, които детето възприема и възпроизвежда с първите си думи и след това в речта си. Същото става и с другите впечатления, които получава детето. То ги попива с цялото си съзнание и от една страна, тези впечатления формират детето, а от друга, създават обширното поле на свободна волеизява, което и определя човешката индивидуалност.

Важните уроци, на които трябва да научим децата си

„Не знам как да бъда щастлив. В моето училище не ни учеха на това.“ – Ашли Брилиант Засега училището не се з

Попиващият ум е особеност на познавателния процес при детето,

позволяваща му да се обучава чрез всяка дейност, при това без да е нужно съзнателното му напрягане. Мария Монтесори сравнява съзнанието на детето с гъба: потопена във вода, тя неизбежно я попива, без да полага усилия.

Откриването на абсорбиращия разум у детето дава възможност на Монтесори да направи революция в системата на възпитание и образование. Става ясно защо първият период на развитие на човека е толкова важен. Монтесори казва, че задачата на нейната педагогика е да окаже „помощ в живота на детето, в психическото му развитие, вместо да му се изброяват факти, мисли и думи, които то трябва да запамети”. Трябва да се създаде среда, в която детето, притежаващо огромна съзидателна енергия, да се развива според заложените от природата закони. „Това е нов път, ново направление в обучението: да помогнеш на разума в разнообразните му процеси на развитие, да поддържаш силата му и да укрепваш безбройните му възможности”.

Кристалните деца – мъдреците в детски тела

Ако доскоро целият свят се вълнуваше и говореше за индиговите малчугани, днес едно друго пок

През първите шест години от живота

се формира съзнанието на човека с помощта на сетивата – зрение, слух, обоняние и осезание, тактилност и т.н. Монтесори определя най-благоприятните етапи в живота на детето за развиването на различните сетива. Тя нарича тези периоди сензитивни. Сензитивните периоди са периоди на повишен интерес на детето към определена дейност. Тогава много лесно се усвоява новата информация и формирането на навици. Детето само търси в обкръжаващата го среда това, което удовлетворява потребностите му. На човек никога не му се удава да овладее някакво знание толкова лесно, колкото през съответния сензитивен период.

В Монтесори педагогиката има разработени дидактически пособия

за всеки сензитивен период, които подпомагат максималното развитие на съответното сетиво, т.нар. развиваща среда. Главната задача на възпитателя е внимателно да наблюдава всяко дете и да определи в кой сензитивен период е към дадения момент, за да му предложи съответното пособие за работа.

В правилно подредената класна стая детето може да стигне до всяко едно пособие.

Няма предмет, който то не може да достигне или пипне. Всички мебели са по-ниски от ръста на децата и възпитателите работят „на колене”, за да са на едно ниво с децата. Всички пособия са единични, така че с всяко едно от тях да работи само едно дете. В случай че и друго дете се интересува от същото пособие, то трябва да почака или да помоли за разрешение да работи заедно с другото дете. След като детето приключи работата си с пособието, то трябва да го върне на мястото му и едва след това то може да се вземе от следващото дете. По този начин у децата се възпитава търпение, уважение към мнението на другите хора и старателност.

10 урока от живота, които можете да научите от децата

Какво знаят децата, което възрастните изглежда са забравили? Децата са по-уверени, по-смели

Вижте още: Важните уроци, на които трябва да научим децата си

 

Присъедини се към нашата щастлива общност:

Присъедини се (#4)

Коментарите са затворени.

bg_BGБългарски
Scroll to Top