Запомнящите се цитати на Омар Хаям

Запомнящите се цитати на Омар Хаям

Омар Хаям е персийски математик, астроном и поет, живял през 11 век Сл.Хр. В резултат на работата си Омар Хаям създава карта на звездното небе, която днес е изгубена. Той изчислява дължината на годината на 365,24219858156 дни, което съвпада с голяма точност с тропическата година (365,24218967 дни). На базата на изчисленията на Омар Хаям на 15 март 1079 г. Малик Шах I коригира иранския календар, както през 1582 г. прави папа Григорий XIII с европейския въз основа на изчисленията на Алоизий Лилий (вижте Григориански календар).

Днес Омар Хаям е известен не толкова с научните си постижения, колкото с литературните си произведения. Смята се, че той е автор на около хиляда произведения.

Показваме ти някои от най-запомнящите се цитати на Омар Хаям:

В един прозорец гледали са двама.

Единият видял дъжда и кал.

Другият – зеленината, пролет и небето синьо.

В един прозорец гледали са двама.

Не плачете върху загубите си

Не измервайте днес с утре

Не се доверявайте на отминалия и настъпващия ден

Повярвайте сега – и бъдете щастливи днес.

Бъдете щастливи за този момент. Този момент е вашият живот.

Не завиждай на онзи, който е силен и богат,

след изгрева настъпва залез.

Животът кратък равномерно вдишвай,

отнасяй се като със даден ти под наем.

Тоз, който бит е от живота – повече ще постигне.

Ядящият – на щипка сол се радва повече от мед.

Тоз който сълзи лял е – той искрено се смее.

Умирал, който е – той знае какво е да си жив!

Да бъда свободен от вяра и неверие е моята религия.

В живота често грешки правим и губим тези, на които държим.

Стараем се на чуждите да се понравим, понякога от близкия страним.

Величаем тези, които за нас не струват, най-верните ще предадем.

Обиждаме, които ни обичат и извинение очакваме сами.

Дойдох като вода и ще си тръгна като вятър.

Хляб, кана с вино и ти.

Откъснатото цвете трябва да се подава,

започнатият стих – да се допише,

а любимата жена – ощастливи,

иначе не си е струвало да се стремиш към нещо, което по силите ти не е било.

Не е ли смешно, че днес можеш всичко да купиш,

а вечен живот все още не се купува?

Този живот ти е даден, мили мой, временно –

постарай се да не изпускаш това време.

Стойността на трите неща се оценява справедливо от всички класове мъже: младежта, от старите; здраве, от болните; и богатство, от нуждаещите се.

Може да се съблазни мъж, който има жена,

може да се съблазни мъж, който има любовница,

но не бива да се съблазнява мъж, който има любима жена.

Приятелю, нека не мислим за утре, но нека се насладим на този мимолетен момент от живота.

Facebook Коментари