fbpx Начинът, по който мислите за другите, се
Начинът, по който мислите за другите, се връща към вас мисли на Петър Дънов

Начинът, по който мислите за другите, се връща към вас мисли на Петър Дънов

Поне един час на ден гледайте на хората, като че вие живеете в тях, като че техните страдания и радости са и ваши.

Любовта никога не оскърбява. Любовта рани не отваря.

Магическа сила се крие в любовта! Тя е сила, ключ, с който всичко затворено се отваря. Тя преобразява отрицателните сили в положителни, повдига човека от Земята към Небето. Любовта е сила, която създава и възраства, утешава, възкресява, лекува. Тя движи всичко в света.

Любовта съдържа всички методи, чрез които човешкият дух укрепва, човешката душа възраства, човешкият ум се просвещава и човешкото сърце се повдига и обновява. Любовта не само обновява и подмладява човека, но тя внася Новото в света.

Поне един час на ден гледайте на хората, като че вие живеете в тях, като че техните страдания и радости са и ваши. Чрез това човек се сближава с другите и почва да чувства единството на цялото Битие, а това води към Любовта, към космичното съзнание.

Когато срещнеш някого, мислено напълни душата му с Любов, духа му с красота и радост, да се зарадва и той, че сте се срещнали.

Видиш една пеперуда, кажи: Господи, благослови я. Видиш едно цвете или дръвче, кажи: Господи, благослови го. И ако имат нужда от поливане, полей ги. Видиш един извор, кажи: Господи, благослови го. Ако има нужда да се изчисти, изчисти го.

Бъдете като един цвят, който издава благоухание. Бъдете като Слънцето, което раздава на всички своята светлина и топлина.

Друг метод е следният: във всеки човек, когото срещнете, намерете добрите неща, които Бог е вложил в него. Първото нещо, което изисква Любовта, е като срещнете някого, да намерите поне една възвишена черта в неговия характер, за която да го обикнете. Мислете добро за другите. Човек като мисли добро за другите, мисли добро и за себе си. Ехото на всяка ваша мисъл ще се върне при вас. Ако държите в ума си лошите черти на някого, те ще оставят отпечатък във вашия мозък и вие ще заприличате на този човек. Ако мислите добро за човека – и то се отпечатва във вашия ум. Най-първо бъдете свободни от всякакви подозрения, съмнения, лицемерия и фалш.

Не се произнасяйте за човека, защото се произнасяте за работата на Бога, а вие не знаете какво Бог ще направи от него. Бог още не е завършил работата си върху него.Ако мислите, че някой човек е добър, ако вярвате в това, той външно може да не е такъв, но ще знаете, че след време ще прояви своята доброта. Когато и в най-лошия човек, в разбойника, в звяра почувствате присъствието на Бога, той ще се прояви в него. Това същество ще се пробуди и ще стане коренна промяна в него. Този закон трябва да прилагаме всекидневно в живота, за да повдигнем другите, да повдигнем и себе си.

За да познаем един човек, ние трябва да храним към него най-добри мисли и чувства. Колкото по-добри мисли и чувства имаме за хората, толкова по-силни ще бъдем на Земята. Когато изгубим добрите мисли и желания за хората, ние изгубваме най-хубавото на Земята – нашите вътрешни приятели, ангелите-хранители. Всеки трябва да съзнае, че както Бог е любов, снизходителен и добър, така и ние трябва да бъдем.

Нито хвалете хората, нито ги укорявайте.Одумването е голям недъг в сегашните хора. Няма по-лошо нещо от това.

Обичайте се и използвайте условията, които Бог ви е дал. Намирайте добрите страни в другите. Любовта не вижда погрешките на човека, когото обича. Бог в Своята безпределна Любов не вижда погрешките на хората. Вижда само добрите им страни.

Затова, срещнете ли някой свой приятел, намерете в него поне една хубава, красива страна, която представлява Божественото в него.

Започнете да виждате красивото във всеки човек. Не е лесно да обичате. Това е цяла наука. То е велико изкуство. Да обичате човека това значи да намерите в него една добра черта, която да спира вашето внимание. Не можете ли да я намерите, тогава между вас и него ще съществува механическа връзка, но не Любов. За да се обичат двама души, непременно и двамата трябва да намерят в характера един на друг по една добра черта, заради която да се обичат. Като казвам, че Бог люби всички хора, имам предвид, че Той е намерил по една добра черта във всеки човек, поради което го обича.Хората са правили опити с Любовта, но това още не е Любов. Това са репетиции на Любовта. Всички тези качества, които днес проявява Любовта – подозрение, съмнение, недоверие, са отрицателни.Любещият вижда само добрите качества, които носиш…

Показваме ти и едно прекрасно видео на Милена Голева – Всичко, което си е резултат от твоите мисли:

За добродетелите на успеха – мисли на Петър Дънов

Издателство: Хермес,hermesbooks.com

Прочетете също: Мисълта може да изгони всяка болест от човека

Не може да мислиш за някого, ако той не мисли за теб

Петър Дънов за силата и мисията на жената

Facebook Коментари

Присъедини се към нашата щастлива общност:

Присъедини се (#4)
bg_BGБългарски